7 G - Övriga klassiska i kategori Mild Stout/Porter

OGFGABVIBUEBC
- - - - -

Beskrivning

Här avses gamla klassiska öltyper som funnits i decennier men som har fallit lite i glömska. Dessa öl kanske bara bryggs av ett fåtal bryggerier i världen och dessutom bryggs de sällan av hembryggare. Öl inlämnade i denna kategori ska alltså inte vara experimentvarianter av en känd ölstil, inte heller nya öltyper som håller på att bli populära - dessa ska lämnas in i klass 11D Modifierade öl.

Kontakt

Gothia hembryggareförening
 
info@porterochstouttraffen.com
 
 
 

Sök