11 - Specialöl

Klass D-K avser klasiska öltyper som ej finns upptagna under annan huvud- eller underkategori. Andra typer kan förekomma. Specificera på bryggprotokollet vilken typ som avses samt gärna en referens till literatur och/eller till ett kommerciellt exempel.
StiltypNamn
AFrukt, bär och grönsaksöl
BKryddöl
CBrettanomycesöl
DModifierade öl
EPorter/Stout special
FRököl, typ Bamberg
GRökbock
HÖvrig rököl
ITrä- och fatlagrade öl
JGotlandsdricke [Haimbryggt]
KEisbock
LÖvriga, övriga klassiska öltyper

Kontakt

Gothia hembryggareförening
 
info@porterochstouttraffen.com
 
 
 

Sök